In het centrum van Westerlo kan je, in tegenstelling tot heel wat dorps- en stadscentra, gratis parkeren. Maar je moet wel je parkeerschijf leggen.

Leg je parkeerschijf

De Grote Markt, de Vismarkt, de Rietstraat, de EJ Van Gansenstraat, de PE Peetersstraat en delen van de Boerenkrijglaan, de Sint-Lambertusstraat, de Nieuwstraat en de Polderstraat vormen een blauwe zone met meer dan 200 parkeerplaatsen. In die blauwe zone mag je van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur twee uur gratis parkeren. Die plaatsen zijn dus bedoeld voor de klanten van de Westelse winkels en horecazaken en voor bewoners met een bewonerskaart. Parkeer niet op de trottoirs en pleintjes. De trottoirs en de pleintjes in het centrum zijn breed om het er aangenaam te maken voor voetgangers en om op woensdag de marktkramen te kunnen plaatsen. De trottoirs en pleintjes dienen dus niet om de auto op te parkeren… Foutparkeerders riskeren een boete.

Vier grote parkings voor langparkeerders

Voor wie langer in het centrum moet zijn, zijn er vier grote parkings: De Krekke (44 plaatsen), Denis Voetsstraat (125 plaatsen), De Busserstraat (48 plaatsen) en Hoveniersstraat (44 plaatsen). Op die plaatsen mag je onbeperkt en gratis parkeren.

Sensibilisatieactie

Om komaf te maken met enkele slechte parkeergewoonten, startten de gemeente Westerlo en de politie Zuiderkempen eind december 2012 en eind december 2015 met een sensibilisatiecampagne om het gebruik van de parkeerschijf in het centrum van Westerlo te promoten. Ook het gebruik van de randparkings werd in de actie aangemoedigd. En speciale aandacht was er voor het tegengaan van het foutparkeren op de stoepen.Β De actie werd aangekondigd in het gemeentelijk infoblad Westel Info, de websites van gemeente en politie. Ook de lokale pers besteedde er heel wat aandacht aan. De handelaars van het centrum kregen folders en affiches om hun klanten op de bestaande parkeerregels te wijzen. Op de stoepen werden stoepborden geplaatst om duidelijk te maken waar men niet mocht parkeren.
In januari volgde de tweede fase van de sensibilisatieactie. De lokale politie Zuiderkempen voerde preventieve controles uit. Auto’s die in overtreding waren, kregen een flyertje onder de ruitenwisser waarin aangegeven werd dat ze in overtreding stonden. Er werden nog geen boetes uitgedeeld.Β Begin februari startte het repressieve luik van de actie waarbij boetes werden uitgedeeld voor foutparkeren en het niet-gebruik van de parkeerschijf. In de eerste twee weken van februari werden 33 bestuurders geverbaliseerd voor het parkeren op het trottoir en 74 voor het niet leggen of verkeerd gebruiken van de parkeerschijf.
De politie blijft regelmatig controleren. Een gewaarschuwd man is er meer waard!

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Verwijder formulierBericht verzenden